CIU siirtyi Turundot Oy:lle
1.2.2012

CIU:n toiminta on siirtynyt vuodenvaihteessa uuteen Turundot Oy -nimiseen yhtiöön. Järjestelyn myötä CIU:n palvelut kehittyvät monipuolisemmiksi ja käytännönläheisemmiksi.

 

Alla on järjestelyä koskeva 1.2. julkaistu lehdistötiedote:

 

Pohjois-Karjalaan syntyi uusi sisältötuotannon asiantuntijayritys

TURUSET KEHITTÄVÄT KULTTUURI- JA LUOVIEN ALOJEN TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA

Joensuussa toimiva pitkän linjan konsulttiyritys Profit-Visio Oy on eriyttänyt luovien alojen CIU-asiantuntijayksikkönsä uuteen Turundot Oy -nimiseen yhtiöön vuodenvaihteessa. Samalla yksikön asiantuntijakaartiin ovat liittyneet siinä aiemmin toimineiden Tuomas Turusen ja Teemu Turusen lisäksi kulttuurialan moniosaajat Talvi-Maaria ja Timo Turunen.

“Uskomme, että luovan potentiaalin vapauttamisessa positiivisiksi yhteiskunnallisiksi vaikutuksiksi tukevien toimenpiteiden painopistettä on siirrettävä nykyistä voimakkaammin makrotason hankkeista yksittäisten toimijoiden tasolle. Nyt toteutetun järjestelyn myötä pystymme kehittämään palvelutoimintaamme juuri tähän suuntaan, entistä käytännönläheisemmäksi ja monipuolisemmaksi”, arvioi Turundot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Teemu Turunen.

Turundot Oy lanseeraa muun muassa uudenlaisen palvelukonseptin, joka tarjoaa hallinto- ja asiantuntijatukea sisältöjen tuottajille. Turundot voi hoitaa esimerkiksi yksittäisen kulttuuritapahtuman hallintorutiinit, kuten rahaliikenteen ja henkilöstön palkkahallinnon. Lisäksi yhtiö tarjoaa omien asiantuntijoidensa sekä asiantuntijaverkostonsa voimin neuvontaa mm. toiminnan taloudelliseen suunnitteluun, rahoituksen hankintaan, markkinointiin ja sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Turundotin palveluiden lähtökohtana on, että niitä voivat hyödyntää yritysten ja yhteisöjen lisäksi myös yksityishenkilöt tai vapaamuotoiset tiimit. Esimerkiksi taiteellisten produktioiden hallinnointi tai omien palveluiden myynti onnistuu Turundotin tarjoamalla alustalla ilman yrityksen tai muun juridisen yhteenliittymän perustamista. Tällä pyritään palvelemaan myös toimintoja, joiden yhtiöittäminen ei ole tarkoituksenmukaistakaan esimerkiksi niiden projektiluontoisuudesta johtuen.

“Testasimme palveluita onnistuneesti jo ennen vuodenvaihdetta, kun Musiikkiryhmä LuoTu, jossa itsekin olen mukana, toteutti sekä Valot Tuhannet -joulukonserttikiertueensa että uuden levynsä Turundotin alustalla. Joulukuussa saimme tuntumaa myös kansainväliseen toimintaan, kun Turundot hoiti Ruotsin yleisradion järjestämän jazzkonsertin esiintyjien palkkiohallinnon” kertoo Turundotin asiakassuhteista vastaava Timo Turunen.

Sisältöjen tuottajille suunnattujen palveluiden lisäksi Turundot Oy jatkaa asiantuntijapalveluiden tarjoamista alue- ja yhteisökehittäjäorganisaatioille ja yrityksille Suomessa ja kansainvälisesti.