Harjoitus- ja työtilakysely bändeille ja taiteilijoille
10.3.2011

CIU:n sivustolla toteutettu muusikoiden ja taiteilijoiden harjoitus- ja työtilakysely keräsi lähes 60 kattavaa mielipidettä Joensuun seudun muusikoilta ja taiteilijoilta.

CIU toteuttaa parhaillaan selvitystä, jossa kartoitetaan mahdollisuuksia Joensuun alueelle sijoittuvan harjoitus- ja työtilakeskittymän perustamiselle. Sen käyttäjinä olisivat ensisijaisesti muusikot ja taiteilijat sekä mahdollisuuksien mukaan myös muut luovien alojen toimijat. Selvityksen taustalla on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Luova Pohjois-Karjala II -hanke yhteistyössä Joensuun Popmuusikot ry:n kanssa. Selvitykseen liittyvä nettikysely tavoitti lähes 60 Joensuun seudulla asuvaa muusikkoa ja taiteilijaa, joilta saatiin arvokasta tietoa tilaan kohdistuvista tarpeista ja vaatimuksista. Selvityksen tulokset raportoidaan tarkemmin toukokuussa.