CIU Kauppakamarin Suomen kiertueella
7.2.2011

"Kauppakamarin suuren Suomen kiertueen" yksi pysähdyspaikoista oli Joensuussa. 18.1 pidetyn tilaisuuden yhtenä puhujana oli CIU:n Teemu Turunen aiheenaan luova talous alueellisesta näkökulmasta. Tässä muutamia poimintoja puheenvuorosta:

"Luovan aluetalouden yksi näkökulma on kerroksittainen malli, jonka keskiössä ovat luovat ydintoiminnot (esim. taiteet) sekä ympäristön elämyspotentiaali. Tämän ytimen ympärillä on mm. a) ydintä kaupallistavia toimintoja (tuotantoketjun eri osat), b) ydintä osittain hyödyntäviä aloja ja c) ytimen käytössä olevien työ- ja harrastusvälineiden tuotanto- ja jakelutoimintoja."

"Mallissa uloimmille kerroksille mentäessä alojen 'kulttuuripitoisuus' laskee sekä toisaalta työvoimavaltaisuus laskee ja pääomavaltaisuus lisääntyy."

"Keskeistä on koko tuotantoketjun juurruttaminen alueelle. Vuorovaikutuksessa olevalla ketjulla on jatkuva lisäarvo kaikille mallin tasoille, myös ytimelle."

"Luovan talouden toimintojen aktivointi: lähtökohtana on toimijoiden henkilökohtainen mielenkiinto - 'ylhäältä päin' ohjatut kehityshankkeet eivät tuota kauaskantoisia tuloksia. On saatava aikaan riittävä ihmistiheys (ylitettävä 'kriittinen massa'), että esim. luovien alojen ja toimijoiden keskittymät tuottavat positiivisen kehän. Osallistumiskynnys tällaisiin keskittymiin täytyy olla matala (hinnoittelun täytyy olla sopiva)."

"Ytimen aktivointi ei välttämättä edellytä suuria rahallisia panostuksia verrattuna perinteiseen teollisuuteen."